Starta med PowerPoint 2003

av Gun Widegren, 74 sidor, limmat, pris 98 kr

ISBN 91-88783-62-6, © 2006 KnowWare,

PowerPoint är ett program som ingår i Microsoft Office. Med PowerPoint kan man skapa presentationer och bildspel, som innehåller både text och grafik. Med hjälp av knappar och länkar kan man låta användaren styra i vilken ordning de olika delarna skall visas.

bokomslag

Art nr 141

 

Innehållsförteckning

Boken........................................................ 1

Presentationer i PowerPoint 2003                    2

Skapa en ny presentation........... 2

Spara en presentation.................. 5

Stänga en presentation............... 5

Öppna en befintlig presentation......................... 5

Skapa ytterligare bilder............ 6

Visa bilder i olika lägen............... 7

Lägga till anteckningar............. 7

Redigera en bild............................... 8

Ändra ordningen på bilder......... 9

Infoga bilder...................................... 9

Ta bort bilder................................... 9

Overheadbilder i PowerPoint 2003

Spara presentationen i ett annat namn           10

Ändra utskriftsformat.............. 10

Lägga in sidnummer och datum 10

Skriva ut overheadbilder, åhörarkopior, anteckningssidor, disposition    10

Bildspel PowerPoint 2003........ 11

Lägga in bakgrunder.................... 11

Animeringar..................................... 11

Bildövergångar.............................. 11

Tidsinställningar.......................... 12

Infoga musik och tal i bildspel 16

Skicka presentationen............... 18

Skapa en logotyp.......................... 18

Kopiera logotypen till andra presentationer                          19

Lägga presentationen på webben                          19

Skapa länkar................................... 19

Tabeller, diagram i PowerPoint 2003              22

Lägga in en tabell......................... 22

Lägga in ett diagram................... 22

Ändra layouten för Statistik Bildspel Nordens Resor          24

Skapa en djurpresentation....... 24

Lägga in en formgivningsmall.. 26

Lägga till övergångar och animeringar            26

Lägga in ljud.................................... 26

Ställa in tiden............................... 27

Menyerna i PowerPoint 2003... 28

Presentationer i PowerPoint 2000

Skapa de första bilderna i en presentation    30

Spara en presentation................ 31

 

 

Stänga en presentation............. 31

Öppna en befintlig presentation......................... 31

Skapa ytterligare bilder.......... 32

Visa bilder i olika lägen............. 33

Lägga till anteckningar........... 33

Redigera en bild............................. 34

Ändra ordningen på bilder....... 35

Övning 1.............................................. 35

Infoga bilder.................................... 35

Ta bort bilder................................. 35

Overheadbilder i PowerPoint 2000

Spara presentationen i ett annat namn           36

Ändra utskriftsformat.............. 36

Lägga in sidnummer och datum 36

Skriva ut overheadbilder, åhörarkopior, anteckningssidor, disposition    36

Bildspel PowerPoint 2000........ 37

Lägga in bakgrunder.................... 37

Animeringar..................................... 37

Effekter............................................. 37

Bildövergångar.............................. 37

Tidsinställningar.......................... 37

Ange manuella tidsinställningar med händelseknappar     37

Infoga musik och tal i bildspel 41

Skicka presentationen............... 42

Övning 2.............................................. 43

Skapa en logotyp.......................... 43

Kopiera bilder till andra presentationer      45

Redigera ett eget skapat objekt......................... 45

Lägga presentationen på webben                          45

Skapa länkar................................... 46

Tabeller, diagram i PowerPoint 2000              48

Lägga in en tabell......................... 48

Lägga in ett diagram................... 48

Ändra layouten för Statistik Bildspel Nordens Resor          50

Skapa en djurpresentation....... 50

Lägga in en formgivningsmall.. 52

Lägga till övergångar och effekter                   52

Lägga in ljud.................................... 52

Ställa in tiden............................... 53

Menyerna i PowerPoint 2000... 54

Verktygsfälten i PowerPoint 2000

Vad har du lärt dig?................... 60

 

Andra titlar av Gun Widegren

Starta med Word 2003 och 97
Starta med Windows XP

 

 

loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loansloans loans loans loans loans loans loans insurance insurance mortgage mortgage