Grundbokem om datorn, Windows, Vista, Office 2007 och 2003

av Örjan Broman har nu avsnittet om Windows 7 och nya Paint i boken, pris 198 kr    -   Fråga oss om kurspris och kursrabatter. Mail orders@knowware.se, Tel 08 37 66 98.

ISBN 91-88783-68-5, © 2010 KnowWare,

En grundbok för nybörjare utan eller med lite datorvana.  Kan användas under Windows XP och nya Windows 7 samt Vista.

 

Med avsnitt om Word, Excel och Powerpoint 2003 och 2007 samt Paint i Win XP ochWindows 7.

 

Övningsfiler och mallar kan hämtas här.


Boken kan nu även anvdndas under Windows 7: Vid beställning skickar vi en fil med grunderna i nya Windows 7 och nya Paint.

 

bokomslag

Art nr 146

 

1 Inledning

Från författaren

 

Boken är skriven efter många års arbete som inspiratör för nyblivna datoranvändare. Först berättar jag om datorns alla delar sedan fortsätter jag med strukturen över datorns möjlighet att lagra det du arbetar med, det som kallas filhantering och hur du hittar dina sparade filer. Därefter beskriver jag hur du kan använda Officeprogrammen Word, Excel och Power Point samt bildprogrammet Paint.

 

Jag tror att:

·                du vill lära dig använda datorn som hjälpmedel för att skriva, rita, infoga bilder i dokument, lägga upp en enkel budget samt skapa bildspel med fina foton. Du vill också förstå ”datorns logik” för att spara datafiler i mappar och volymer, hämta och redigera datafiler.

·                när du läst och lärt dig allt i denna bok så kan du

– grunderna om datorns möjligheter,

– arbeta med mus och tangentbord mot dataskärmen,

– enkel bildhantering i Paint,

– använda Word som ett personligt verktyg för eget skrivande,

– ställa upp enkla beräkningstabeller med Excel,

– använda Power Point för att visa bildspel.

 

Det är min förhoppning att du som datoranvändaren skall ha nytta och nöje av att parallellt med arbete vid datorn läsa denna bok. Lycka till!

 

 

Om boken – kapitel för kapitel:

 

TIPS: Läs och sök efter det som intresserar dig i innehållsförteckningen. Arbeta sedan parallellt med text och dator. Återvänd lite då och då till boken när du fastnar i något begrepp under datorarbetet.

 

Datorn

Avsnittet innehåller information om datorn, dess kringutrustning samt det viktigaste om interaktiviteten människa – dator.

Hela avsnittet om datorn handlar om abstrakta begrepp som det tar en tid att smälta för att förstå. Därför ska du läsa det som en uppslagsbok och återvända till det under det konkreta arbetet i de följande kapitlen.

 

 

Paint är ett rit- och bildprogram. Det är inte så svårt att rita en bild, det räcker i princip med ett par streck. Här använder du Paint som verktyg för att skapa små datafiler för att öva dig i att spara dem i mappar och öppna dem för redigering.   

 

Word är ett vanligt ordbehandlingsprogram. Den som gärna skriver texter och skapar textdokument med bilder har stor nytta av att behärska Word. Paint och Officeprogrammen har samma rutiner för själva dokumenthanteringarna bl. a vid spara och hämta dokument. Du vet säkert själv vilka avsnitt i Word du kan ha nytta och glädje av – välj och vraka bland möjligheterna!

 

Excel är Officepaketets beräkningsprogram. Här får du grunderna i Excel och kan i små steg lära dig de enklaste funktionerna. Hämta gärna de sju exemplen från www.knowware.se och använd dem parallellt med dina egna studier.

 

Power Point är egentligen ett avancerat multimediaverktyg. Men det är inte svårare än att du kan skapa enkla bildspel. Här får du grunderna i hur du skapar bildspel med text till dina egna foton och bilder. Även här kan du hämta ett kort bildspel från www.knowware.se och studera dess uppbyggnad.

 

Bilagor

Här hittar du översikter och liknande som känns alltför kompakta att lägga in i löpande text. Verktygsfälten i Word 2003 samt flikar, grupper och verktyg i Word 2007 finns utförligt beskrivna.

 

 

Grundboken om datorn – din ”inport” till PCn av Örjan Broman

 

 

Innehåll

1 Inledning 4

2 Datorn 6

2.1 Datorns yttre skal 6

2.2 Datorns inre skal 8

2.2.1 Skärm och hjälpmedel 8

2.2.2 Tangenterna på ett tangentbord 9

2.2.3 Inuti datorn 16

2.3 Något om volymer och mappar 18

2.4 Skapa en datafil på USB‐minnet. Där ska du spara dina datafiler 19

3 Datafiler 21

3.1 Vad är ett dataprogram? Vi bekantar oss med programmet Paint 21

3.2 Skapa en datafil 22

3.3 Spara en datafil 23

3.3.1 Spara som 23

3.3.2 Spara 25

3.4 Öppna en sparad datafil 25

4 Word 27

4.1 Inledning 27

4.2 Öppna Word 28

4.2.1 Inledning 28

4.2.2 Word 2003 eller tidigare 29

4.2.3 Word 2007 30

4.3 Skriv i Word 31

4.3.1 Ditt första dokument i Word 32

4.4. Redigera en text eller ett dokument 35

4.4.1 Symboler för redigering 35

4.4.2 Redigera en text i samband med att du skriver 36

4.4.3 Uppdatera t ex ett protokoll eller en kallelse 37

4.4.4 Klippa ut, kopiera och klistra in 38

4.4.5 Mer om hantering av dokument 39

a/ Byt teckensnitt och teckenstorlek 39

b/ Centrera en text (Justera en text relativt marginalerna) 39

c/ Punktlista eller andra typer av ”listor” 39

d/ Sidnumrera 40

e/ Sidhuvud – sidfot 40

f/ Begreppen Sök samt Sök och ersätt 40

g/ Räkna ord 41

h/ Infoga symboler 41

i/ Symbolen Visa‐dölj 41

4.5 Övningar 42

4.5.1 Övning 1: Grundläggande skrivövning 42

4.5.2 Övningar att redigera en text för vissa ändamål 44

a/ Skriv en kallelse till ett sammanträde 44

b/ Skriv ett recept 44

c/ Skriv ett konsertprogram 45

d/ Fyll i ett skrivet formulär 46

4.6 Skriv några egna dokument 48

4.6.1 Tips på egna författade texter som är bra att ha i sin dator 48

4.6.2 Några fler tips och lite repetition 48

a/ Words hjälpfunktion 48

b/ Har du använt angra‐knapparna? 48

c/ Ändra sidlayout 49

d/ Så här kan du också använda Word 49

4.7 Objekt i Word 50

4.7.1 Inledning 50

4.7.2 Infoga objekt i ditt dokument 50

4.7.3 Byt figursättning för objektet som är infogat i

Worddokumentet 52

4.7.4 Ändra storlek, färg och inramning av objekt 53

4.7.5 Word Art – ett något annorlunda objekt 54

4.8 Tabellen i Word 55

4.8.1 Inledning 55

4.8.2 Infoga en tabell 56

4.8.3 Skriv i tabellen 56

4.8.4 Redigera tabellen 57

5 Menyer och verktygsfält i Word 2003 58

5.1 Menyraden 58

5.2 Standard 62

5.3 Formatering 64

5.4 Rita 65

6 Flikar och grupper i Word 2007 66

6.1 Officeknappen 66

6.2 Menyfliksområdet när fliken Start är aktiverat 67

6.3 Fliken Start 69

6.4 Fliken infoga 73

6.5 Fliken Sidlayout 80

6.6 Fliken Referenser 80

6.7 Fliken Utskick 81

6.8 Fliken Granska 81

6.9 Fliken Visa 83

6.10 Flikarna Sammanhangsbaserade verktygsfält 84

7 Excel 86

7.1 Inledning 86

7.2 Öppna Excel 86

7.3 Skrivbordet med Excel 87

7.3.1 Excel 2003 (eller tidigare) 87

7.3.2 Excel 2007 88

7.4 Grundläggande begrepp i Excel 89

7.4.1 Strukturen i Excel 89

7.4.2 Räkna med Excel 90

7.4.3 Några exempel ”att skriva i ett Excelblad” 91

7.4.4 ”Det du kan göra i Word kan du också göra i Excel” 91

7.5 Sex Excelblad som underlag för dina övningar 92

7.5.1 Inledning 92

7.5.2 Närvarolista 92

7.5.3 Gör en förteckning över värdeföremål 96

7.5.4 Bearbeta fyra inköp under en tidsperiod 97

7.5.5 Du vill visa hur temperaturen varierar under en vecka 99

7.5.6 Undersök effektiv (års)ränta på två slumpvis valda SMS‐lån 100

7.5.7 Skapa en frågesport i Excel 102

8 Power Point 103

8.1 Inledning 103

8.2. Definitioner 103

8.3 Skapa en Power Point presentation 104

8.3.1 Steg 1, mallen 104

8.3.2 Steg 2, skapa en PP‐bild med flera objekt(foto, text, ritningar) 106

8.3.3 Visa bildspel 107

9 Windows 7, 10 Paint i Windows 7 108

9.1 Inledning 108

9.2 Skrivbordet i Windows 7 109

9.2.1 Bakgrundsbilden 109

9.2.2 Om symbolerna (ikonerna) 110

9.2.3 Dockningsenheten 111

9.2.4 Aktivitetsfältet 111

9.2.5 Sidpanelens gadgets 114

9.3 Datorn 115

9.3.1 Utforskaren = datorns innehållsförteckning 115

10 Skärmklippverktyget 115

11 Paint i Windows 7 118

 

 

Du kan hämta övningsfiler till denna bok, klicka på

fliken Filer och program i listan eller på bokens titel på

första sidan.

 

Örjan Broman

 

 

loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loansloans loans loans loans loans loans loans insurance insurance mortgage mortgage