Tips och knep för din PC – en uppslagsbok 

av Örjan Broman, 42 sidor, många illustrationer, pris 98 kr    -   Fråga oss om kurspris och kursrabatter. Mail orders@knowware.se, Tel 08 37 66 98.

IS BN 978-91-88783-70-7, © 2010 KnowWare,

För alla som vill lära ”punktkunskap” om hur man formaterar ett USB, hur man organiserar sin hårddisk eller hur man redigerar bilder snabbt och enkelt.

 

Tips och knep om bland annat:

USB-minne

– e-postprogram

– att söka efter datafiler

– Internet

– bildhantering

bokomslag

Art nr 148

 

 

Innehåll

1. Översikt av ”Datorn” med kringutrustning ....... 4

1.1 En icke teknisk beskrivning av .

”Din dator” med tillbehör ........................................ 4

1.2 Grafisk bild av datorn med tillbehör .

(se texten ovan) ......................................................... 5

2. Skrivbordet med bakgrundsbild

och symboler (ikoner) ................................................. 6

2.1 Skrivbordet= bildskärmen som du .

arbetar mot ................................................................. 6

2.2 Byt bakgrundsbild på skrivbordet ................... 7

2.3 Symboler på skrivbordet ................................... 8

2.4 TIPS om hur du hanterar skrivbordets .

symboler .................................................................... 9

2.5 Papperskorgen ..................................................10

3. Program som finns i datorn när du köper

den ................................................................................ 11

3.1 Operativsystemet ..............................................11

3.2 Webbläsare ........................................................11

3.3 Program för e-postkonto .................................11

3.4 WordPad ............................................................12

3.5 Paint ...................................................................12

4. Tips och knep om volymer ................................. 14

4.1 Strukturera ditt nyinköpta USB-minne ..........14

4.2 Skapa nya mappar till ditt USB-minne ..........15

4.3 Byt namn på volymer, mappar och .

datafiler .....................................................................16

4.4 Tips och knep om att ”Ta backup” på .

dina datafiler ............................................................ 17

5. Dokument och mappar ....................................... 19

5.1 Spara och ordna dina dokument så att .

du lätt hittar dem .....................................................19

5.2 Att kopiera datafiler mellan två mappar ......20

5.3 Sök efter en specifik datafil ............................21

5.4 Fönster ................................................................22

6. Tips och knep om dokumenthantering..............23

6.1 Byt standardmapp när du sparar/öppnar .

dokument .................................................................23

6.2 Sök (Sök och ersätt) i ett dokument ..............24

6.4 Textrutor .............................................................26

6.5 Markera på olika sätt .......................................27

6.6 Hantera markeringen .......................................28

6.7 Ta bort = radera, klipp ut och kopiera ...........29

7. TIPS och knep för Internetanvändning ........... 31

7.1 Byt till önskad startsida för webben ..............31

7.2 Sök information på nätet..................................31

7.3 Sök efter ett specifikt ord på en websida .....32

7.4 ”Ladda hem” gratisprogram. ...........................33

7.5 Gratis mailadress ..............................................33

8. Tips och knep om bildhantering ....................... 34

8.1 Kopiera en enstaka bild från kameran .

till skrivbordet ......................................................... 34

8.2 Kopiera alla foton i kameran till datorn........ 34

8.3 Vad är det för skillnad mellan en bild .

och ett foto? .............................................................35

8.4 Minska den digitala storleken av .

ett foto .......................................................................36

8.5 Beskär eller gör urklipp från en bild .

och skapa en ny bild ...............................................37

8.6 Fixa kontrast och skärpa i en bild ..................37

8.7 Visa bildspel........................................................38

9. Fler tips och knep ................................................ 39

9.1 Tips och knep om säkerhet .............................39

9.2 ”Låt bli musen” .................................................40

9.3 Om kortkommandon ........................................41

9.4 IT-ord som är bra att förstå .............................42

Örjan Broman

 

 

loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loansloans loans loans loans loans loans loans insurance insurance mortgage mortgage