Att växa upp i Sverige - den svenska SKOLkoden

av Marie Bengts, Uli Bruno och Anna Falkenmark, pris 229 kr
© 2004 KnowWare,
Den här boken vänder sig främst till utländska föräldrar vars barn växer upp i Sverige, men även svenska föräldrar kommer att hitta mycket nyttigt om svenska skolan och barnomsorgen.

Här förklaras allt från matsäckar, utflykter och friluftsdagar till hur det svenska betygssystemet fungerar, med många exempel och ofta en och annan historia ur författarnas egna liv. Även fritidsaktiviter och "högtider" som Lucia ges plats, liksom naturligtvis hur man urskiljer olika ungdomskulturer och hur man kan hjälpa sina barn att hitta rätt i ett samhälle man själv inte är uppväxt i.

Om du är nyfiken på boken kan du titta på några exempel vi har valt ut: Sidorna 7-11, 19, 23, 26, 29, 49, 58, 62, 78, 85, 101, 134, 149 samt 152. (Alla exempel är i pdf-format.)

Vi håller även föredrag som bygger på innehållet i Den svenska koden och/eller Skolkoden.

bokomslag
Art nr 806

Innehållsförteckning

Vi bär ansvaret att våra barn växer upp i Sverige
Livet blir lättare om vi kan den svenska koden
Utanförskap är speciellt svårt för barn
Om mobbing
Att ”jaga” svenska vänner åt barnen
Barnomsorgen i Sverige
Jämnställdheten
Att lära sig svenska
med bla en ordlista över fula ord
Skolsvenska
Fruktis, Dagis, Fritids
Kläder-efter-väder?!
Skolspråk vid utvecklingssamtal
Hur man väljer skola
Grundskola
Gymnasium med bl att höja poäng
Att umgås
Föräldrar sinsemellan
Lärare och elever
Föräldrar och lärare
Utanför skolans ansvar
Sveriges högtider och traditioner
Att växa upp i Sverige
Var går gränsen?
Curlingföräldrar
Tidsschema i svenska familijer
Olika ungdomskulturer
Kläder Status Image
Sex och samlevnad
Slutord
loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loansloans loans loans loans loans loans loans insurance insurance mortgage mortgage